Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Bizden Haberler  |  İletişim  |    |  ENGLISH  
       
   

D.I.S.C. Kişilik Envanteri

Tarihçe

D.I.S.C.'in teorisi Yalan Makinesinin mucidi Dr. William Moulton Marston'ın 1928 yılında yayınladığı "Emotions of Normal People" - "Normal Kişilerin Duyguları" kitabına dayanır. Dr. Marston'ın 2 eksenli, 4 bölgeli diagrama dayanarak yaptığı analizlerde bu dört bölgeyi Dominance - Dominant, Influence - Etkileyici, Steadiness - Durağan ve Conscientiousness - Düzenli olarak tanımlar (D.I.S.C.) ve kişilerin bu faktörler etkisinde davranış önceliklerini belirlediğini söyler.

Dr. Marston, çevremizdeki bireyleri ve kendimizi daha iyi tanıyacak bu teoriyi geliştirmiş olmakla beraber ölçme ve envanter uygulamaları konusunda bir çalışma yapmamıştır. İlk istatistiki çalışma ve envanterin hazırlanması 1972 senesinde Amerika'da Minnesota Üniversitesi tarafından yapılmış ve "D.I.S.C. Classic" - "D.I.S.C. Klasik" olarak adlandırılmıştır. 24 soruluk bu test, 4 seçenekli olup (96 Seçenek) her soruda en az uyan ve en çok uyan seçeneğinin belirlenmesi esasına dayanır. Sonuçlar istatistiki bir dağılımla eşleştirilmiş ve bireyler D.I.S.C.'in dört faktörünün değerine göre analiz edilmiştir.

Gelişen toplumların verdiği tepkilerin zaman içinde değişmesi ve istatistiki daha iyi sonuçlar elde edilmesi için 1990-2004 arasında birçok çalışma daha yapılmıştır.

Soru: 4 faktör ile insanı anlamak ne kadar eskiye uzanıyor?
Cevap için tıklayınız

 

Geçerlilik ve Güvenilirlilik

 

PowerHRM Türkiye'de Türk İnsan Profiline bu çalışmayı yeniden uyarlamış, Baraka Grup Danışmanlığı'nda Türk uzman Psikolog ve Sosyologları ile beraber D.I.S.C. Kişilik Envanteri'ni online ortamda alınabilen bir uygulama haline getirmiştir.

PowerHRM D.I.S.C.Kişilik Envanteri 28 Soru toplam 106 seçenekten oluşmaktadır. Tarihçe'de belirtilen şekilde özel soru stili sayesinde çok kısa zamanda yanıtlanabilmekte ve diğer envanterler gibi çok sayıda soru sormadan kişiden istenilen verileri daha hızlı ve güvenilir şekilde alabilmektedir.

Yapılan tüm çalışmanın Geçerlilik ve Güvenilirlilik Çalışması tamamlanımış ve Türkiye'de Patent ve Tescil hakları da alınmıştır.

Son norm çalışması 5489 kadın, 7175 erkek üzerinden yapılmıştır. Demografik dağlım için tıklayınız.

Aşağıdaki grafik geçerlilik için hazırlanmış olan kişinin Doğal ve Ortama Uyarlanmış Karakterleri arasındaki Cronbach Alpha Korelasyonunu gösteren tablodur.

DISC Geçerlilik İstatistiği

 

D.I.S.C. Nedir?

D   I   S   C
Dominant   İz Bırakan   Sadık   Ciddi
(Dominance)   (İnteraction)   (Steadiness)   (Cautiousness)
             
Kişi hayata ne kadar meydan okuyor, sert, agresif, problem çözmeyi seviyor, ne kadar stresli işleri seviyor, sabırsız, hedef odaklı?
 
Kişinin iletişimi hangi düzeyde, kendi arkadaş- larını mı yoksa yeni insanlar tanımayı mı tercih ediyor, ne kadar eğlenceli, dışadönük?
 
Kişi, bulunduğu ortama nasıl tepki veriyor, ne kadar barışçıl, stresli ve soğukkanlı, arkadaşları ile ilişkilerini nasıl götürüyor, ne kadar sabırlı?
 
Kişinin kural ve prosedürlere bakış açısı nedir, ne kadar detaycı, analiz edip plan yapıyor, ortamda olup bitenin farkında, ne kadar uyumlu?

 

D.I.S.C. Kişilik Envanteri Raporu Neleri Kapsamaktadır?


D.I.S.C. Kişilik Envanteri yanıtlandıktan sonra D.I.S.C. değerleri yanda görülen
şekilde kişinin 'Doğal' (Gerçek) ve 'Ortama Adapte Ettiği' (Maske)
karakterleri için ayrı ayrı verilir.

Her bir grafik için D,I,S,C değerlerinin alabileceği, olasılık 2900'ün üzerindedir.

Sistem yanıtlar sonucunda kişinin karakter profilini çıkarır ve 4 ana faktörün birbirleri ile olan ilişkisi ile aşağıdaki sonuçları verir.

* Kişinin 12 adet temel 'Karakter Özelliği'
* Kişinin temel karakter özelliklerini dış ortamda ne şekilde değiştirdiği
* Kişinin 8 adet 'D.I.S.C. Karakter Tipi'nden hangisi ile ne kadar örtüştüğü


* Kişiye özel 'D.I.S.C. Karakter Profili Metin Raporu' (64 adet)
       - Kişinin genel karakteristik özellikleri
       - Kişinin iletişim tarzı
       - Kişinin iş ve görevlendirme tercihleri, yetenekleri
       - Kişinin motivasyon raporu
* Kişinin 70 adet 'İdeal İş Profili'ne olan uygunluğu
* Kişinin popüler ünlü karakterlerden hangisine benzediği


Daha detaylı rapor örnekleri için aşağıdaki linke tıklayınız.

Rapor Ekran Görüntüleri

 

   Geri Dön